Dobrovoľníci v Rožňave si vyhrnuli rukávy a priložili ruku k dielu

18.4.2016
Dobrovoľníci počas brigády v Rožňave

Keď ide o dobrú vec vyhrňme si rukávy a priložme ruku k dielu. Toto si povedala asistentka osvety zdravia pre oblasťRožňava, Erika Milková, a dňa 7. apríla 2016 zorganizovala brigádu na upratanie okolia rodinného domu. 

Dvor rodinného domu a jeho okolie slúžilo ako čierna skládka skla a iného odpadu. Na dvore bežne hrali deti, preto hrozilo vážne nebezpečenstvo úrazu. Asistentka na vážnosť situácie pravidelne upozorňovala obyvateľov aj kompetentné úrady, no bez väčšieho úspechu. Preto sa rozhodla konať a oslovila blízkych aj vzdialených susedov.

Pomôcť s upratovaním prišlo 8 obyvateľov mestskej časti. Spolu naplnili asi 10 veľkokapacitných kontajnerov. Kontajnery promptne zabezpečili sociálny pracovníci MsÚ Rožňava za čo im veľmi pekne ďakujeme.

"Pozitívom uskutočnenej brigády nie je len bezpečné prostredie pre deti, ale brigáda mala pozitívny dopad aj na aktiváciu komunity, ktorá si uvedomila, že spoločnými silami sa dá dosiahnuť zmena.", dodal koordinátor Július Rusňák. Pracovná skupina dobrovoľníkov si po úspešne vykonanej akcii hľadá ďalšie miesto uplatnenia. Aj táto aktivita poukazuje na komplexnosť práce asistenta osvety zdravia.


Spracoval,

Július Rusnák
Koordinátor pre spádovú oblasť Rožňava