Detský invalidný vozík tam, kde ho najviac potrebujú

9.3.2016
KAOZ a AOZ pri odovzdávaní invalidného vozíka

3. marca 2016 náš koordinátor, Rudolf Rusňák, spolu s asistentom osvety zdravia v danej oblasti darovali detský invalidný vozík komunitnému centru Moldava na Bodvou.

Čoraz častejšie sa stretávame s potrebou pomôcť pri odvoze detí na vyšetrenia ako aj pri denných aktivitách detí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Preto sme sa rozhodli, že vozík darujeme komunitnému centru, ktoré má k našim klientom najbližšie. Sme radi, že komunitné centrum v Moldave nad Bodvou sa podujalo vypožičiavať vozík práve rodinám s postihnutými deťmi. Koordinátor asistentov osvety zdravia zároveň prisľúbil ďalšiu spoluprácu pri získavaní pomocných materiálov na zvýšenie vzdelanosti detí v oblasti hygieny. ĎAKUJEME!

 

Spracoval:

Rudolf Rusňák
koordinátor pre oblasť Košice-okolie