Deti z Vtáčkoviec sa učili dať prvú pomoc

23.3.2015
Vo Vtáčkovciach sa deti učili poskytnúť prvú pomoc.
Foto: Zdravé komunity

Dňa 2. marca 2015 koordinátor asistentov osvety zdravia za oblasť Košice z organizácie Zdravé komunity,n.o. Rudolf Rusňák zorganizoval v spolupráci so starostom obce Vtáčkovce besedu na tému: Prvá pomoc, spojenú s názornými ukážkami prostredníctvom pracovníkov Slovenského červeného kríža.

Beseda bola určená maloletým rómskym deťom z miestnej rómskej komunity vo vekovom rozmedzí osem až desať rokov.

Zrealizovanej besede Koordinátora asistentov osvety zdravia Rudolfa Rusňáka predchádzala návšteva a komunikácia s pracovníkmi Slovenského červeného kríža, dohodnutie termínu a získanie finančných prostriedkov na zaplatenie pracovníka, ktorý príde vykonať besedu, taktiež zaobstaranie hračiek, sladkostí a hygienických pomôcok pre zúčastnené deti.

Finančnú podporu na realizáciu tejto aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytol starosta obce Vtáčkovce Milan Zimerman, ktorý zároveň poskytol k dispozícii priestory Obecného úradu.

Touto cestou by sme chceli poďakovať aj asistentke osvety zdravia pracujúcej v lokalite Vtáčkovce Gréte Balogovej, ktorá upozornila na potrebu zorganizovania tejto aktivity.

Deti sa prostredníctvom názorných ukážok na figurínach a zdravotníckych pomôckach ukázali ako poskytnúť prvú pomoc pri zástave dýchania, pri zlomeninách a pri krvácaní. Deti beseda veľmi zaujala, aktívne sa zapájali do názorných ukážok a za aktívnu účasť boli odmenené plyšovými hračkami, autíčkami, sladkosťou a hygienickým balíčkom, ktorý obsahoval: zubnú kefku, zubnú pastu, šampón a mydlo.

Autor: Rudolf Rusňák
Foto: Zdravé komunity