Asistenti učili deti zo špeciálnych tried, ako sa poskytuje prvá pomoc

19.4.2015
Tibor Bíly učí deti, ako majú správne podať prvú pomoc.
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

Aj Zdravé komunity si pripomenuli Svetový deň zdravia. Spolu s asistentmi osvety zdravia sme organizovali v obciach  Strážske a Úbrež kurzy prvej pomoci pre deti. V Strážskom odovzdal žiakom zo špeciálnych tried cenné rady asistent osvety zdravia Peter Budi, ktorý v súčasnosti študuje na strednej zdravotnej škole odbor zdravotný asistent. Vysvetlil im, čo treba urobiť v prípade, že nájdu človeka v bezvedomí, ako mu poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tým niekomu život.

 

.

Asistent osvety zdravia Peter Budi ukazuje deťom stabilizovanú polohu pacienta.
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

Asistent osvety zdravia Peter Budi ukazuje deťom, ako sa poskytuje prvá pomoc.
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

Žiakov zaujali ukážky poskytovania prvej pomoci.
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

 

Zdravotnú osvetu vysvetľovali deťom aj asistenti Tibor Bíly z obce Úbrež pri Sobranciach a Jozef Sliško, ktorý pracuje Blatných Remetoch. Žiakov učili nielen základy prvej pomoci, ale aj správny postup pri ošetreniach zlomenín a naučili ich  dôležité telefónne čísla, ktoré pri úrazoch treba zavolať. 

Veľkú pozornosť mladého publika vzbudilo aj prezentovanie obsahu zdravotnej brašne. Tí namenší si najviac užívali názorné ukážky, ako správne obviazať zranenenú ruku, či podať prvú pomoc.

Tibor Bíly učí deti z osady, ako správne poskytnúť prvú pomoc.
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

 


Asistenti osvety zdravia Tibor Bíly a Jozef Sliško ukazujú deťom, ako správne obviazať zranenie na ruke.
Foto: Lenka Bužová

 


Jozef Sliško vysvetľuje, ktoré dôležité telefónne čísla treba volať pri úrazoch.
Foto: Lenka Bužová

 

 

Autor: red., Lenka Bužová
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity