Asistenti preverovali, akú vodu pijú Rómovia

2.4.2015
Asistenti otestovali vzorky vody.
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity

Naši asistenti osvety zdravia z oblasti Snina odniesli vzorky vôd zo studní v lokalitách, kde pôsobia na regionálne úrady verejného zdravotníctva. Týmto si pripomenuli Svetový deň vody, ktorý je tradične 22. marca.

Voda pochádzala z lokalít Ubľa, Stakčin, Snina, Ondavské Matiašovce, Sobrance a Blatné Remety, vzorky boli odobraté do sklenených fliaš s označením, mena klienta a jeho čísla domu. V prípade, že sa testovala voda zo spoločnej studne komunity, označili fľašu ulicou, kde sa studňa nachádza. 

V sninskej oblasti pôsobí ako koordinátorka Lenka Bužová, ktorá testovanie vody sama zorganizovala.

„V letných horúčavách trpia nedostatkom vody,“ hovorí Lenka Bužová. Dodáva, že Rómovia z Ondavských Matiašoviec majú spoločnú studňu, v letných horúčavách potom trpia nedostatkom vody. Spoločnú studňu má aj rómska komunita v Iňačovciach.

Problémy s pitnou vodou v oblasti evideuje aj Snina. Rómovia tam pre vysoké nedoplatky majú pustenú pitnú vodu iba v určité hodiny. V Sobranciach zase chodia niektoré rodiny naberať po pitnú vodu do potoka,  pretože v studni majú iba úžitkovú vodu.   

Zľava: Asistenti osvety zdravia v sninskej oblasti Peter Budi, Jozef Sliško, Tibor Bíly a Ján Beňo.
 

Vzorky, ktoré odovzdali asistenti, následne analyzovali regionálne úrady verejného zdravotníctva v Michalovciach, Humennom a Vranove nad Topľou. Odborníci skúmali, či voda spĺňa povolené hranice dusičnanov a neobsahuje dusitany.

Povolená hranica dusičnanov je 50 miligramov pre dospelého jedinca na liter vody, pre dojča je to pätnásť miligramov na liter vody. Pitná voda nesmie obsahovať žiadne dusitany. V prípade, že obsah dusičnanov je vyšší ako povolená hranica, alebo je prítomný aj obsah dusitanov, odporúčajú Regionálne úradý verejného zdravotníctva kompletný rozbor vzoriek. Ten je uź spoplatnený.

Pitie vody s vysokým obsahom dusičnanov a dusitanov môže viesť k neschopnosti hemoglobínu prenášať kyslík. Takáto otrava sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel a môže viesť dokonca až k uduseniu. Testy ukázali, že voda je pitná a zdraviu neškodná, i keď dve vzorky mali obsah dusičnanov na liter vody v hraničnom limite.


Asistent osvety zdravia Jozef Sliško (vľavo) odovzdáva vzorky vody na testovanie.
 

 

Autor: red. a Lenka Bužová, Zdravé komunity
Foto: Lenka Bužová, Zdravé komunity