Asistenti osvety zdravia absolvovali kurz prvej pomoci

23.11.2015

 

Asistenti osvety zdravia pôsobiaci v neziskovej organizácii Zdravé komunity si zvýšili svoju kvalifikáciu v oblasti poskytovania prvej pomoci. 164 asistentov osvety zdravia a ich koordinátorov v novembri 2015 absolvovalo obnovovací kurz prvej pomoci a asistencie pri nekomplikovanom pôrode. Účastníci si občerstvili vedomosti a schopnosti potrebné na záchranu ľudských životov. Znamená to, že všetci asistenti osvety zdravia a koordinátori asistentov osvety zdravia organizácie Zdravé komunity, n.o., sú certifikovaní na poskytnutie prvej pomoci.

Kurzy prvej pomoci a asistencie pri nekomplikovanom pôrode sa uskutočnili v Košiciach a v Poprade v termíne 9. – 13. 11. 2015. Pri organizácii školení sme spolupracovali s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby (OSZZS), ktoré s nami v tejto oblasti spolupracuje už niekoľko rokov. Vďaka OSZZS, jeho pracovníkom a ich profesionálnemu a ľudskému prístupu a vďaka nasadeniu našich asistentov osvety zdravia sa nám darí lepšie a efektívnejšie pomáhať chrániť zdravie ľudí zo znevýhodnených komunít.