Ako sa stať asistentom

Asistenti osvety zdravia sú vyberaní veľmi dôkladne. Každý jeden z nich musí prejsť náročným vstupným pohovorom a zároveň doložiť aj doklad o vzdelaní. Hlavnými kritériámi pre prácu asistenta osvety zdravia je, aby dlhodobo žil v lokalite, kde chce pôsobiť a ovládal jazyk komunity (slovenčina, rómčina alebo maďarský jazyk).

Asistent následne musí absolvovať vstupné školenie, aby sa naučil základom asertívnej komunikácie, dostal kurz prvej pomoci a natrénoval si svoje konanie v rôznych krízových situáciách.

Aktuálne pracovné ponuky sú zverejňované v časti Pracovné ponuky (TU)