• Svetový týždeň na podporu dojčenia.
25. november
Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách
1. december
Svetový deň boja proti AIDS
3. december
Medzinárodný deň postihnutých osôb
10. december
Medzinárodný deň ľudských práv
20. december
Medzinárodný deň ľudskej solidarity
Všetky termíny