Career Opportunities

 

There are no current job openings at the moment. Please follow this website for future oportunities.

 

Former calls for applicants:

September 2015

Zdravé komunity n.o. vyhlasuje dodatočnú výzvu na pracovnú pozíciu Asistent osvety zdravia. Uchádzači o pozíciu Asistent osvety zdravia zašlú nasledujúce dokumenty: životopis, vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je piatok 4. september 2015 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) a 7. september 2015 pre osobné alebo elektronické doručenie.


Osobné pohovory s uchádzačmi, ktorí splnili základné kritéria, budú realizovať poradné komisie organizácie Zdravé komunity, n.o.. Prijímacie pohovory sa budú konať priamo v lokalitách uchádzačov. Výberová komisia bude zasadať dňa 10. septembra 2015. Úspešní uchádzači budú následne informovaní a pozvaní na školenie, ktoré bude podmienkou nástupu do pracovného pomeru. Predpokladaný termín nástupu: 14. september  2015.
 

Zoznam obcí, kde hľadáme "osvetárov": Čaňa; Drahňov; Krajná Bystrá; Pečovská Nová Ves

Viac info tu: 

Dodatocna vyzva - september

 

 

August 2015

 

Zdravé komunity, n.o. oznamuje začiatok výberového konania na pozície Koordinátor asistentov osvety zdravia Asistent osvety zdravia.

Výberové konanie sa uskutoční 10. septembra 2015 na základe vyhodnotenia údajov doručených v požadovaných dokumentoch (životopis, dotazník, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - odkazy na vzory dotazníkov a životopisov nájdete nižšie) a na základe osobného pohovoru s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

Posudzovanie predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek a odporúčanie výberu vykoná poradná komisia neziskovej organizácie Zdravé komunity n.o., ktorá môže vykonať telefonické interview s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

 

Zoznam obcí, kde hľadáme "osvetárov": Banská Bystrica; Beniakovce; Bidovce; Bijacovce; Bôrka; Čaklov; Čaňa; Čierna nad Tisou; Divín/Ružiná; Fričovce; Gelnica; Gemerská Ves; Gortva, Hencovce; Hermanovce; Hniezdne; Chmiňany; Jakubany; Jarovnice; Kapišová; Kapušianske Kľačany; Kežmarok; Klenovec; Kosihovce; Košice - Luník IX.; Košice - Luník IX.; Košice – Ťahanovce; Košické Oľšany; Krajná Bystrá; Kráľovce; Krásny Brod; Krušinec; Kružlová; Kuzmice (okres Trebišov); Ladomirová; Licince; Malý Slivník; Michalovce; Mníšek nad Hnilcom/Švedlár; Nesluša; Pavlovce nad Uhom; Pečovská Nová Ves; Petrovany; Polomka; Poprad/Spišská Teplica; Rapovce; Rejdová; Rimavská Seč; Rokycany; Ruská; Sabinov; Spišské Vlachy; Stará Ľubovňa; Svidník; Šamudovce; Širkovce; Tornaľa; Trhovište; Turňa nad Bodvou; Zemplínska Teplica; Žehra. 

Lokalita, kde hľadáme koordinátora: Svidník a okolie.

 

Viac info tu:

Výberové konanie

Dotáznik zdravotného koordinátora si môžete stiahnúť TU (Dotazník si stiahnete kliknutím na slovo download)

Vzor životopisu su môžete stiahnúť TU (Vzor si stiahnete kliknutím na slovo download)

 

 

História výberových konaní

Máj 2014

 

Zdravé komunity - výberové konanie Máj 2015

 

 

November 2014

 

Výberové konanie 14.10.2014