• Svetový týždeň na podporu dojčenia.
2. apríl
Svetový deň povedomia o autizme
25. apríl
Svetový deň malárie
21. máj
Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj
31. máj
Svetový deň bez tabaku
5. jún
Svetový deň životného prostredia
Všetky termíny